Tijdens de persoonlijke begeleidingen, krijg je regelmatig te maken met mudra's. 

Maar wat is dat nu een 'mudra'?
Wat is het nut ervan?
Wat is de meest courante mudra?
En waarom deze titel: "Je gezondheid ligt in je handen"?

 

Er is al zoveel over geschreven en toch is het iets dat niet helemaal doorgedrongen is bij de meeste mensen. Ofwel wordt er smalend op gereageerd ofwel wordt er nog niet echt duidelijk over gepraat en juist geïnterpreteerd.

 

 

In april 2013 verdween mijn jonge kat Ramses. Toen ik naar hem op zoek ging, viel het mij op dat er veel meer katten op korte tijd verdwenen waren. Allemaal uit dezelfde buurt.

Ik heb in die tijd heel hard voor mijn kat, en de andere katten, gestreden. Ook heb ik een klacht bij de politie ingediend. Andere mensen hebben toen mijn voorbeeld gevolgd.

 

De zon en de maan
hoog aan de hemel
laten hun licht schijnen
over de mensenkinderen

magneet vrouw

Veel te dikwijls versnipperen we ons energie in allerlei situaties, emoties en mensen.  Niet alleen is dit uitputtend, maar het belemmert je ook om helder te denken en om je intuïtie te horen of te voelen.

Easy Facebook Like Button